AA Ave Account OÜ | Tel +3­72­ 5­29­3 083 | Ms.Ave.Allas@gmail.com

Koostööst Avega

Pakendite- ja jäätmekäitlusettevõtte juhatuse liige Tiit Maipuu: Meie koostöö Avega on hea näide sellest, et ka suurel ettevõttel on võimalik ja kohati isegi mõistlik teenust sisse osta. Oleme viimase aastaga kahekordistanud nii müügimahtu kui töötajate arvu ja rõõm on tõdeda, et Ave on selle kõigega ilusti toime tulnud.

Lillepoe omanik Aivi Aun: Olen Avega koostööd teinud üle 8 aasta. Hindan meie koostöö juures eelkõige mugavust. Ave tuleb alati ise dokumentidele järele ning saadab mulle isegi 10-da ja 20-da kuupäeva hommikul meeldetuletava sõnumi ülekandmist vajavate maksudega.

Soomes ehitus- ja koristusteenuseid pakkuva ettevõtte juhatuse liige Pille Toimet:

Kuna meie ettevõte tegutseb põhiliselt Soomes ja olen ka ise enamus ajast seal, siis suurimaks lisandväärtuseks on minu jaoks see, et saan ise koostada müügiarveid, mille kohta on Avel ka koheselt info olemas ja minul igal ajal ülevaade meie ettevõtte finantsseisust.

Raamatupidamine

Ettevõttel, kes ei ole käibemaksukohuslaseks registreeritud, otseselt igakuist raamatupidamist vaja ei ole. Piisab kui andmed pannakse kokku üks kord aastas majandusaasta aruande tegemise käigus. Siinjuures on oluline jälgida, et ettevõtte kalendriaasta käive ei ületaks  16 000 eurot ja kõik kuludokumendid oleksid aruande koostamise hetkel ka olemas.

Kui ettevõte registreeritakse käibemaksukohuslaseks, mida võib soovi korral igal ajal teha või kui täitub 16 000 euro piir ja tekib registreerimiskohustus, siis läheb Teil vaja ka igakuist raamatupidamist.

AA Ave Account hinnakiri on koostatud dokumentide arvu, mitte kannete/lausendite/ kirjendite põhiselt. Sellise otsuse tingis eelkõige soov pakkuda klientidele lihtsalt ja kergelt kontrollitavat hinna kujunemise meetodit. Igakuine kannete arv on küll programmist kergesti kättesaadav ja tõendatav, kuid osaliselt ka raamatupidaja poolt mõjutatav. Kuu dokumentide koostamisel toimub taustal ka selliseid kandeid, mida klient ei oska esmapilgul oodata ja hinnapakkumise saamisel arvestada. Kannetepõhist hinda mõjutavad näiteks järgmised tegurid: kui kuluarve tasutakse kahes osas, siis tekib 3 kannet (1-arve kantakse kuludesse, 2-esimene osamakse, 3-teine osamakse), panga teenustasusid võib kanda iga tasu eraldi kandena või terve kuu teenustasud ühe kandena, põhivara amortisatsiooni võib kanda igakuiselt või aasta lõpus ühe kandena. Arvetepõhise hinnasüsteemi korral sellised kanded Teie hinda ei mõjuta.

Kui olete otsustanud igakuise raamatupidamise kasuks, siis leiame ühiselt parima koostöömudeli. Kui igakuine dokumentide maht ei ole väga suur, siis on mõistlik need kas postiga edastada või otse e-maili peale saata ning vormistada pangakonto vaatamisõigus. Jooksvad küsimused lahendame telefoni ja e-maili teel.