AA Ave Account OÜ | Tel +3­72­ 5­29­3 083 | Ms.Ave.Allas@gmail.com

Koostööst Avega

Pakendite- ja jäätmekäitlusettevõtte juhatuse liige Tiit Maipuu: Meie koostöö Avega on hea näide sellest, et ka suurel ettevõttel on võimalik ja kohati isegi mõistlik teenust sisse osta. Oleme viimase aastaga kahekordistanud nii müügimahtu kui töötajate arvu ja rõõm on tõdeda, et Ave on selle kõigega ilusti toime tulnud.

Lillepoe omanik Aivi Aun: Olen Avega koostööd teinud üle 8 aasta. Hindan meie koostöö juures eelkõige mugavust. Ave tuleb alati ise dokumentidele järele ning saadab mulle isegi 10-da ja 20-da kuupäeva hommikul meeldetuletava sõnumi ülekandmist vajavate maksudega.

Soomes ehitus- ja koristusteenuseid pakkuva ettevõtte juhatuse liige Pille Toimet:

Kuna meie ettevõte tegutseb põhiliselt Soomes ja olen ka ise enamus ajast seal, siis suurimaks lisandväärtuseks on minu jaoks see, et saan ise koostada müügiarveid, mille kohta on Avel ka koheselt info olemas ja minul igal ajal ülevaade meie ettevõtte finantsseisust.

Majandusaasta aruanne

Kes peavad aruande esitama

Aruande peavad esitama kõik ettevõtted. Ka need, kes pole majandustegevust alustanud. Siinjuures ei oma tähtsust, kas ettevõte on käibemaksukohuslane või mitte.

Mis juhtub kui aruannet ei esitata

Aruande tähtajaks esitamata jätmise korral saadab Äriregister ettevõttele kustutamishoiatuse.

Mis tähtajaks tuleb aruanne esitada

Aruanne tuleb esitada 6 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu. Kui te ei ole ettevõtte asutamisel valinud teistsugust perioodi, siis ühtib ettevõtte majandusaasta kalendriaastaga. Enamus ettevõtteid peavad aruande esitama 30.juuniks.

Kellele tuleb aruanne esitada

Aruanne tuleb esitada Äriregistrile.

Kes saab aruannet koostada ja esitada

Aruande saab koostada ja esitada ainult see inimene (üldjuhul raamatupidaja), kellele ettevõtte juhatus vormistab selleks õigused. Õiguste andmine on lihtne toiming, mida saab teha arvuti teel ja see ei võta aega üle paari minuti. Aruande tellimisel saadab raamatupidaja Teile täpse juhendi kuidas seda teha. Õiguste andmine on ühekordne tegevus ja igal aastal seda uuesti tegema ei pea. Ka ei tasu karta seda, et raamatupidajale õiguste vormistamine lubab teha  muid juriidilisi toiminguid peale aruande andmete sisestamise ja aruande esitamise.

Milline info aruandesse läheb

Aruandes kajastatakse ettevõtte tegevus möödunud aasta jooksul. Aruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavooguse aruandest, omakapitali aruandest ja lisadest, kus näidatakse detailsemalt, millest üldnumbrid koosnevad.

Kuidas käib aruande koostamine

Aruande koostab raamatupidaja.  Selleks on raamatupidajal vaja pangaväljavõtet ja kõiki ostu- ning müügiarveid. Dokumente võib esitada nii paberkujul kui e-maili teel. Täpselt nii nagu Teil mugavam on. Kui ettevõte pole tegevust alustanud, siis piisab vaid pangaväljavõttest. Isegi paari arve puhul on võimalik kogu info saata e-maili teel ja enamus ettevõtetel polegi  vajadust raamatupidajaga kohtuda.

Kui kaua võtab aruande koostamine aega

Enamasti tehakse aruanne valmis 1-2 päevaga. Palju oleneb ka sellest, mis ajal on aruande koostamine tellitud. Kuna enamus ettevõtteid peavad aruande esitama juuni lõpuks, siis jaanuarist aprillini saan garanteerida tähtaja 1-2 päeva, mais ja juunis võib aga järjekord ulatuda paari nädalani. Mis omakorda tähendab seda, et kui aruanne tellida alles juuni keskel, ei pruugi pika järjekorra tõttu aruanne õigeaegselt valmida.

Kuidas toimub aruande kinnitamine

Kui aruanne on valmis, peab vähemalt üks juhatuse liige selle kinnitama. Kui on olemas ID-kaart, siis toimub allkirja andmine digitaalselt. Kui ühelgi juhatuse liikmel digiallkirja andmise võimalust pole, siis toimub allkirjastamise käsitsi.

Kuidas toimub aruande esitamine

Aruande esitab raamatupidaja. Alles peale aruande allkirjastamist saab raamatupidaja täita kasumi jaotamise otsuse ja seejärel aruande Äriregistrile esitada. Aruande esitamine toimub alati digitaalselt, isegi siis, kui aruanne on käsitsi allkirjastatud.

Kuidas saan kindel olla, et aruanne on esitatud

Aruande esitamisel saadab Äriregister automaatse e-maili aruande esitamise kohta juhatuse liikme e-mailile.