AA Ave Account OÜ | Tel +3­72­ 5­29­3 083 | Ms.Ave.Allas@gmail.com

Koostööst Avega

Pakendite- ja jäätmekäitlusettevõtte juhatuse liige Tiit Maipuu: Meie koostöö Avega on hea näide sellest, et ka suurel ettevõttel on võimalik ja kohati isegi mõistlik teenust sisse osta. Oleme viimase aastaga kahekordistanud nii müügimahtu kui töötajate arvu ja rõõm on tõdeda, et Ave on selle kõigega ilusti toime tulnud.

Lillepoe omanik Aivi Aun: Olen Avega koostööd teinud üle 8 aasta. Hindan meie koostöö juures eelkõige mugavust. Ave tuleb alati ise dokumentidele järele ning saadab mulle isegi 10-da ja 20-da kuupäeva hommikul meeldetuletava sõnumi ülekandmist vajavate maksudega.

Soomes ehitus- ja koristusteenuseid pakkuva ettevõtte juhatuse liige Pille Toimet:

Kuna meie ettevõte tegutseb põhiliselt Soomes ja olen ka ise enamus ajast seal, siis suurimaks lisandväärtuseks on minu jaoks see, et saan ise koostada müügiarveid, mille kohta on Avel ka koheselt info olemas ja minul igal ajal ülevaade meie ettevõtte finantsseisust.

Kontakt

Kutsetunnistus1.jpg

             

Ave Allas portree1.jpg                              Ave Allas

            AA Ave Account OÜ

        Naaritsa 11, 10917 Tallinn