AA Ave Account OÜ | Tel +3­72­ 5­29­3 083 | Ms.Ave.Allas@gmail.com

Koostööst Avega

Pakendite- ja jäätmekäitlusettevõtte juhatuse liige Tiit Maipuu: Meie koostöö Avega on hea näide sellest, et ka suurel ettevõttel on võimalik ja kohati isegi mõistlik teenust sisse osta. Oleme viimase aastaga kahekordistanud nii müügimahtu kui töötajate arvu ja rõõm on tõdeda, et Ave on selle kõigega ilusti toime tulnud.

Lillepoe omanik Aivi Aun: Olen Avega koostööd teinud üle 8 aasta. Hindan meie koostöö juures eelkõige mugavust. Ave tuleb alati ise dokumentidele järele ning saadab mulle isegi 10-da ja 20-da kuupäeva hommikul meeldetuletava sõnumi ülekandmist vajavate maksudega.

Soomes ehitus- ja koristusteenuseid pakkuva ettevõtte juhatuse liige Pille Toimet:

Kuna meie ettevõte tegutseb põhiliselt Soomes ja olen ka ise enamus ajast seal, siis suurimaks lisandväärtuseks on minu jaoks see, et saan ise koostada müügiarveid, mille kohta on Avel ka koheselt info olemas ja minul igal ajal ülevaade meie ettevõtte finantsseisust.

Ave Account raamatupidamine

AA Ave Account OÜ on spetsialiseerunud igas suuruses ettevõtete teenindamisele üle Eesti. Lisaks raamatupidamise dokumentide käsitlemisele ja palgaarvestusele, võtame enda kanda ka kogu personaliarvestuse koos kõigi vajalike dokumentide vormistamisega. Teiega tegelevad raamatupidamisalase kõrgharidusega ja aastaid selles valdkonnas töötanud inimesed, kes omavad rikkalikku kogemust erineva suurusega ja väga erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete raamatupidamise korraldamises.

Tänapäeva ärimaailmas võib ette tulla olukordi, kus raamatupidamisalast konsultatsiooni või oma ettevõtte finantsseisu on vaja teada ka peale tavalist tööaega või nädalavahetustel. Kuna töötame kodukontorites, ei ole meie tööaeg kellaajaliselt piiratud ja suhtleme meelsasti igal ajal.  Meie ettevõtte eeliseks on see, et suudame personaalselt läheneda igale kliendile, hinnates konkreetse ettevõtte eripära ja vajadusi. 

kuidas saame sind aidata.jpg